Classificatie van de parken

Classificaties parken

In ons boek vliegen de verschillende aanduidingen voor parken om je oren. Daarom bij deze een uitleg over de verschillende aanduidingen en classificeringen. Zover dat mogelijk is. Want eerlijk gezegd zijn de classificeringen een grote warboel. Zo zijn er veel verschillende organisaties die allemaal een eigen classificering en dus benaming hebben. Om het nog erger te maken zijn deze classificeringen ook nog eens afhankelijk van bepaalde schaalniveaus. Hierdoor kunnen natuurgebieden een heel scala aan aanduidingen hebben. Om dit enigszins toch duidelijk en overzichtelijk te krijgen, zetten we de classificeringen die wij in dit boek gebruiken hier op een rijtje.

Classificering Schaal Organisatie
Strikt natuurreservaat Internationaal IUCN
Nationaal Park Internationaal IUCN
Natuurreservaat Nationaal Overheid
Natuurpark/natuurgebied Nationaal Overheid
Natura 2000 gebied Europees EU
Biosfeerreservaat Internationaal Unesco

Nationale parken en strike natuurreservaten zijn categorieën in de classificering van de IUCN. Waarbij strikte natuurreservaten het meest beschermd zijn met daaropvolgend de nationale parken. Vaak zijn er binnen nationale parken ook delen die zijn gecategoriseerd als strikte natuurreservaten.

(Nationale) natuurreservaten (dus niet strikte) en natuurparken (geen Nederlands begrip, wij gebruiken daarom het woord natuurgebied in de tekst van het boek) zijn classificerings categorieen die vallen onder nationale regelgeving en dus vaak per land verschillend zijn. Natuurreservaten zijn veelal kleiner dan natuurparken en meestal ook strenger beschermd. Natuurparken zijn minder streng beschermd dan nationale parken.

Natura 2000 is een netwerk van beschermde gebieden in de EU voor zeldzame en bedreigde soorten, en enkele zeldzame typen natuurlijke habitats die op zichzelf worden beschermd. Alle gebieden die wij bezocht hebben zijn Natura 2000 gebieden.

Een biosfeerreservaat is een door de UNESCO aangewezen gebied dat een ecosysteem representeert waarin de biodiversiteit en de genetische waarden beschermd worden om zo de conservering van natuurlijke bronnen en duurzame ontwikkeling met elkaar in evenwicht te brengen.

Hieronder wat nuttige linkjes met meer informatie over de verschillende termen en categorieën:

IUCN

EU (Natura 2000)

  • Nederlandse Natura 2000 website en gebieden: 

https://natura2000.nl/

UNESCO